Baptiștii din România: Pionierii

Cuprins

 • VOLUMUL 1

  Baptiștii din România: Pionierii VOLUMUL 1
  • CAPITOLUL I - Progresia mișcării baptiste spre meleagurile românești

   • Cine sunt baptiștii?
   • Baptismul în Europa
   • Debutul lucrării baptiste din Ungaria
  • CAPITOLUL II - Vechiul Regat 1856-1919

   • 1. Contextul inițierii Misiunii baptiste
    • Principatele Române și Bucureștiul în secolul al XIX-lea
    • Cadrul legal privind religia în Principate și Vechiul Regat
   • 2. Misiunea germană din București
    • Debutul lucrării baptiste
    • Fondarea oficială a bisericii din București
   • 3. Al doilea focar baptist: Cataloi
    • Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
    • Expulzarea baptiștilor din Neu-Danzig, Ucraina
    • Inițierea lucrării din Cataloi
    • Vizita lui Oncken și fondarea oficială a bisericii din Cataloi
    • Asociația Bisericilor Baptiste din Rusia și Turcia
    • Ludwig Liebig și Martin Issler
    • Diversificarea lucrării - bisericile din Cogealac și Mangalia
    • Ultimii doi pastori: Hans Folk și Jacob Rauschenberger
    • O radiografie a bisericilor germane din Dobrogea în 1934/35
    • Umsiedlung - Heim ins Reich! [Mutarea - Acasă în Reich!]
   • 4. Biserica ruso-germană din Tulcea
    • Clarificări privind începutul lucrării printre ruși
    • Pionierii lucrării: Jacob Klundt și Josef Edinger
    • În căutarea identității: primii douăzeci de ani
    • Separarea față de Cataloi - Johann Wieler
    • Fondarea oficială a bisericii - Evgheni Gherasimenko
    • Loc de refugiu pentru baptiștii persecutați din Rusia
    • Slujirea lui Vasile Pavlov
    • Biserica în primele două decenii ale secolului XX
   • 5. Baptismul la românii din Vechiul Regat
    • Premisele misiunii printre români
    • Constantin Adorian
    • Fondarea bisericii române din București
    • Primele biserici din Dobrogea
    • Prima biserică din Muntenia - Jegălia
    • Biserica din Brăila
  • CAPITOLUL III - Austro-Ungaria 1872-1880

   • 1. Inițierea lucrării printre germanii din Bucovina
    • Situația Bucovinei sub dominația austriacă
    • Ferdinand Massier, pionierul mișcării baptiste din Bucovina
   • 2. Pivoții baptismului din Austro-Ungaria
    • Johann Rottmayer
    • Edward Millard
    • Heinrich Meyer
    • Anton Novak
   • 3. Inițierea misiunii baptiste din Transilvania
    • Contextul social, politic și religios din Ungaria și Transilvania
    • Începutul misiunii baptiste maghiare din Salonta
    • Extinderea lucrării - Debutul luptei pentru libertate religioasă
    • Mihai Cornea, apostolul baptiștilor maghiari și români
   • 4. Dezvoltarea lucrării lui Meyer
    • Consolidarea misiunii printre maghiari și germani
    • Începerea lucrării din Cluj, Brașov și Timișoara
    • Aspecte ale lucrării susținute de Meyer
    • Situația lucrării în 1879 și 1880
  • CAPITOLUL IV - Austro-Ungaria 1881-1893

   • 1. Extinderea misiunii maghiare și inițierea celei românești
    • Ordinarea ca presbiteri a lui Cornea și Tóth - Biserica din Salonta
    • Modul de lucru al „profeților rurali” Lajos, Tóth și Cornea
    • Evoluția lucrării între anii 1881-1893
    • Fondarea bisericii maghiare din Cluj
    • Aspecte ale lucrării incipiente printre români
   • 2. Misiunea din Bihor
    • Primele biserici din Bihor - Valea Crișului Negru
    • Începuturile lucrării din Oradea
    • Valea Crișului Repede, Valea Barcăului și Valea Ierului
    • Primele biserici românești din Bihor
   • 3. Misiunea din județul Arad
    • Pionieratul lui János Lajos
    • Cercul bisericesc Iermata Neagră
    • Biserica din Curtici
    • Biserica din Macea
   • 4. Consolidarea bisericilor germane din Brașov și Timișoara
   • 5. Dezvoltarea lucrării germane din Bucovina
  • CAPITOLUL V - Austro-Ungaria 1894-1918: Organizare

   • 1. Ruptura organizațională a baptiștilor din Ungaria
    • Acuzațiile aduse lui Meyer de către baptiștii maghiari
    • Prima împărțire a câmpului de misiune
    • Schimbările majore efectuate în perioada 1894-1895
    • Adâncirea conflictului 1896-1904
   • 2. Obținerea recunoașterii legale
    • Lupta pentru recunoaștere
    • Evoluția conflictului post-recunoaștere
   • 3. Statistici și evoluții după recunoaștere
   • 4. Aspecte din activitatea baptiștilor din Ungaria
    • Activitatea editorială și publicistică
    • Situația Școlii Duminicale
    • Viața muzicală a bisericii
    • Începuturile învățământului teologic
    • Statistici semnificative
    • Primul Război Mondial
    • Moștenirea lui Mihai Cornea și Heinrich Meyer
    • Situația la finele războiului
   • 5. Particularități ale baptismului românesc din Ardeal
    • Reacții în presă privind apariția baptismului la români
    • Bisericile istorice și recunoașterea legală a baptiștilor
    • Activitatea pe tărâm muzical
    • Activitatea editorială și publicistică
    • Arhitectura baptistă
    • Focalizarea lui Mihai Cornea asupra românilor
    • Misiunea externă
    • Aspecte din timpul războiului - Jertfele baptiștilor
    • Participarea baptiștilor la Alba Iulia, pe 1 decembrie 1918
   • 6. Organizarea și Conferințele baptiștilor ardeleni
   • 7. Principalii pionieri baptiști români
 • VOLUMUL 2

  Baptiștii din România: Pionierii VOLUMUL 2
  • CAPITOLUL I - Austro-Ungaria 1894-1918: Extindere

   • 1. Extinderea baptismului maghiar din Ardeal
    • Cluj-Napoca
    • Oradea
    • Țara Călatei
    • Valea Barcăului
    • Valea Crasnei
    • Valea Ierului
    • Tövishát
    • Satu Mare
    • Brașov
    • Ținutul Secuiesc
    • Arad
   • 2. Extinderea baptismului românesc din Bihor
    • Cercul Vintere
    • Cercul Chișlaz
    • Cercul Groși
    • Cercul Tulca
    • Cercul Talpoș
    • Cercul Tăut
    • Biserica din Oradea
   • 3. Extinderea baptismului românesc din Arad
    • Biserica din Buteni și misiunea pe Valea Crișului Alb
    • Cercul Șiria
    • Cercul Chitighaz - Șiclău - Socodor
    • Cercul Curtici
    • Cercul Beliu
    • Cercul Lalașinț
    • Cercul Talpoș
    • Baptismul printre românii din orașul Arad
    • Situația baptiștilor români din județul Arad în anul 1905
   • 4. Extinderea baptismului românesc în Banat
    • Timiș
    • Biserica din Lugoj
    • Caraș-Severin
    • Biserica din Caransebeș
   • 5. Extinderea baptismului românesc în Transilvania
    • Țara Călatei
    • Alte biserici din județul Cluj
    • Bisericile din Cluj și Dej
    • Văile Barcăului, Crasnei și Almașului
    • Baptismul la românii din Sibiu
    • Bisericile din Alba
    • Munții Apuseni
    • Începuturile baptismului în județul Hunedoara
   • 6. Consolidarea bisericilor germane
    • Biserica din Brașov
    • Biserica din Timișoara
    • Biserica din Sibiu
   • 7. Extinderea baptismului bucovinean
    • Evoluția baptismului la germanii bucovineni
    • Un colportor polonez, Johann Malișevski
    • Biserica română din Pătrăuții de Jos
    • Dezvoltarea lucrării printre românii din Bucovina
    • Consolidarea și organizarea lucrării printre români
    • „Pocăismul în Bucovina”
  • CAPITOLUL II - Imperiul Țarist 1875-1918

   • 1. Cadrul politic, etnic, social și spiritual al Basarabiei
    • Evoluția Basarabiei între 1812-1918
    • Separatiștii germani din Basarabia
   • 2. Debutul mișcării baptiste din Basarabia
    • Considerații preliminare
    • Primii pași cunoscuți: Kowalski, Klundt și Liebig
    • Biserica din Tarutino
   • 3. Bisericile rusești
    • Cișmele
    • Cetatea Albă
    • Tighina
    • Tiraspol
    • Chișinău
    • Bălți
    • Situația după război
  • CAPITOLUL III - Formarea Uniunii Baptiste

   • Situația mișcării baptiste în 1919
   • Etapele unificării mișcării baptiste
   • Congresul de la Buteni 13-15 februarie 1920
   • O privire de ansamblu asupra mișcării baptiste
 • VOLUMUL 3

  Baptiștii din România: Pionierii VOLUMUL 3
  • I. CRONOLOGIE

  • II. ELEMENTE DE CADRU ȘI CONTEXT

   • 1. Colonizarea Rusiei și Basarabiei cu germani
    • Expansiunea Rusiei și nevoia de coloniști
    • Germanii de pe Volga
    • Menoniții și ceilalți germani de la nordul Mării Negre
    • Colonizarea cu germani a Basarabiei
   • 2. Formarea coloniilor germane din Dobrogea
    • Acpunar
    • Atmagea
    • Tulcea
    • Malcoci
    • Cataloi
    • Ciucurova
    • Coloniile din al doilea val
    • Coloniile din al treilea val
    • Aspecte privind viața coloniștilor germani
   • 3. Colonizarea Bucovinei cu germani
   • 4. Elemente ale cadrului spiritual
    • O scurtă perspectivă asupra pietismului german
    • Mișcarea stundistă
    • Geneza grupării Fraților Menoniți
   • 5. Misiunea protestanților americani în Bulgaria
    • Principatele Române și Bulgaria în atenția ABCFM
    • Misiunea metodiștilor americani în Dobrogea
    • Înființarea bisericii metodiste lipovenești din Tulcea
  • III. BIBLIA LA ROMÂNI

   • 1. Tradiția biblică la români - filiera internă
   • 2. Contribuția Societății Biblice Britanice
    • Înființarea Societății Biblice Britanice și a filialei din Rusia
    • Noul Testament și Biblia de la Sankt-Petersburg
    • Noul Testament de la Smirna
    • Traducerea Vechiului Testament și a Bibliei de la Iași
    • NT Nițulescu, Biblia „Britanică” și problemele de receptare
    • Intrarea lui Cornilescu pe scena traducătorilor
    • Publicarea Noului Testament și a Bibliei, de către Cornilescu
    • Indecizia BFBS cu privire la traducerea Cornilescu
    • Radicalizarea situației
    • Adoptarea versiunii Cornilescu de către BFBS - B 1924
    • Revizuirea Bibliei de la Iași - B 1931
    • O mică incursiune privind evoluția textuală în versiunile BFBS
   • 3. Distribuirea Scripturii de către BFBS în Vechiul Regat
    • Benjamin Barker și distribuția în Principate și Dobrogea
    • Alexander Thomson și colportajul în România și Bulgaria
    • Colportajul din Vechiul Regat în grija lui Edward și Henry Millard
    • România / Vechiul Regat în grija lui Michael A. Morrison
   • 4. Distribuirea Scripturii în Transilvania și Bucovina
    • Începuturile clandestine
    • Distribuția din Transilvania și Galiția în perioada compromisului
    • Activitatea AFCU și RTS în Transilvania și Bucovina
   • 5. Distribuția în România Mare
  • IV. DIASPORA ROMÂNĂ DIN SUA 1890-1919

   • 1. Emigrarea românilor în SUA
    • Scurt istoric al procesului emigraționist
    • Viața culturală și religioasă a românilor americani
   • 2. Debutul baptismului printre românii din America
    • Imigranții români ca target misionar al ABHMS
    • Reacția ierarhilor ortodocși din țară
   • 3. Baptismul la românii din Ohio
    • Biserica din Cincinnati
    • Biserica din Akron
    • Biserica din Cleveland
    • Biserica din Martins Ferry
    • Biserica din Warren
    • Alte Misiuni din Ohio
   • 4. Baptismul la românii din Pennsylvania
    • Biserica din Homestead
    • Biserica din Harrisburg
    • Biserica din Philadelphia
    • Biserica din West Pittsburg
    • Alte Misiuni românești din Pennsylvania
   • 5. Baptismul la românii din Michigan
    • Prima Biserică Baptistă Română din Detroit
    • A doua Biserică Baptistă Română din Detroit
    • A treia Biserică Baptistă Română din Detroit
    • A patra Biserică Baptistă Română din Detroit
    • Misiunea din Pontiac
   • 6. Baptismul la românii din Illinois
    • First Romanian Baptist Church of Chicago
    • Biserica din Aurora
    • Misiunea din Lake Forest
   • 7. Baptismul la românii din Indiana
    • Biserica din Gary
    • Biserica din Indiana Harbor
    • Biserica din Indianapolis
    • Misiunea din Anderson
    • 8. Alte misiuni mai vechi
    • 9. Asociația Baptistă Română din America
    • Convenția inaugurală - Cincinnati 1913
    • A doua Convenție - Indianapolis 1914
    • A treia Convenție - Akron 1915
    • A patra Convenție - Detroit 1916
    • A cincea Convenție - Detroit 1917
    • A șasea Convenție - 1918
    • A șaptea Convenție - 1919
    • A opta Convenție - Detroit 1920
  • V. DOCUMENTE, REPORTAJE, SCRISORI

   • 1. Scrieri cu caracter biografic și memorialistic
    • Mărturia lui Frederick W. Flocken
    • Jacob Klundt, exilat și întemnițat
    • Fratele Jacob Klundt
    • Necrolog: Johann Wieler
    • Martin Issler: Istoria vieții mele
    • V.G. Pavlov: Fragmente de jurnal - 1910
    • Necrolog: Vasile Gurievici Pavlov
    • Un pionier baptist rus: Vasile Pavlov
    • Heinrich Meyer: Fragment autobiografic I-VI
    • Mihai Cornea
    • Mihai Brumar
    • Autobiografia lui Sándor Szabó
    • La sud de Carpați [Benjamin Schlipf]
    • Onuți Coldea: Biografia vieții
    • Autobiografia lui Horth Janos [János Horváth]
    • Istoria pocăinței mele
    • Ilie Mârza: însemnări personale
    • Constantin Adorian: fragment autobiografic
    • Jurnalul Comunității Baptiste Române
   • 2. Rapoarte misionare și Reportaje
    • Valahia: Debutul eforturilor misionare [1862]
    • Stabilirea unui misionar la București [1863]
    • Turneu în Principatele Dunărene [1863]
    • Persecuție religioasă în Sudul Rusiei [1865]
    • Valahia: Noutăți din București [1865]
    • Al LXX-lea Raport al BFBS: România [1874]
    • Raportul Bisericii din Cataloi, România [1884]
    • Inaugurarea Casei de Rugăciune din Tulcea [1888]
    • Serviciu de înmormântare la „pocăiți” [1903]
    • Conferința din Curtici [1904]
    • Deschiderea de adunare și Conferința din Șiria [1904]
    • Românii [1920]
    • Cincizeci de ani de progres al baptiștilor români [1879-1929]
    • Către cetitori [Adevărul - 1908]
    • Câteva cuvinte despre reglarea lucrurilor [1908]
    • Despre darea missionului [1908]
    • Misiune [1908]
    • Veste de bucurie [1909]
    • Prigoniri cumplite
    • Raportul călătoriei din toamnă [1934]
   • 3. Corespondență
    • Corespondență J. G. Oncken cu Carl Schauffler: Extras 1869
    • Corespondență Wieler cu Pașkov: Extras din anii 1886-1889
    • Corespondență Baedeker cu Pașkov: Extras din anii 1885-1896
    • Din Cișmea (Gubernia Basarabia) [1909]
   • 4. Documente
    • Petiția lui Josef Edinger către Ministrul Afacerilor Interne
    • Mărturisirea de credință a creștinilor botezați din Neu și Alt-Danzig
    • Ordinul okrugului [districtului] Hortița nr. 1/3 mai 1866
    • Propaganda baptistă [1900]
    • Înclitului Oficiu de vicecomite al comitatului Krassó-Szörény
    • Notariatul din Obreja către Pretura Caraș-Severin [21 X 1910]
    • Domnului Prefect al Poliției Chișinău [7 septembrie 1918]
    • Domnului Prefect al Poliției Chișinău [8 octombrie 1918]

Citește și