Secole:

1437

Inventarea tiparului de către Gutenberg.
'37

1483

Se naște Martin Luther la Eisleben, pe 10 noiembrie.
'83

1509

Se naște Jean Calvin, pe 10 iulie, la Noyon.
'09

1516

Erasmus tipărește prima ediție a Noului Testament grec.
'16

1517

Debutul Reformei protestante prin postarea celor 95 de teze de către Martin Luther pe ușa Catedralei din Wittenberg, la 31 octombrie.
'17

1521

Luther este excomunicat pe 3 ianuarie, prin Bula papală Decet Romanum Pontificem. Thomas Münzer începe să predice contra botezului copiilor mici, marcând debutul mișcării anabaptiste.
'21

1522

În septembrie, apare traducerea NT în limba germană vernaculară, efectuată de Luther. Ulrich Zwingli începe reforma la Zürich.
'22

1525

George Blaurock este rebotezat de Conrad Grebel. Mișcarea anabaptistă devine o realitate.
'25

1534

Hans Lufft publică prima ediție integrală a Bibliei tradusă de Luther.
'34

1536

Menno Simons își asumă conducerea unei ramuri a anabaptiștilor.
'36

1541

Calvin inițiază Reforma la Geneva.
'41

1609

Convins că botezul trebuie efectuat doar în urma adoptării personale a credinței creștine și nu copiilor, fostul pastor anglican John Smyth (1554-1612), lider al unei grupări de separatiști englezi, refugiați din 1597 în Olanda, s-a botezat pe sine însuși la Amsterdam, apoi a botezat și pe alți 36, printre care și pe Thomas Helwys, formând prima biserică baptistă a cărei existență a fost efemeră.
'09

1611

Thomas Helwys (c.1575 - 1616) a elaborat împreună cu un grup de credincioși prima Confesiune de credință baptistă, conținând 27 de articole, intitulată A Declaration of Faith of the English Church Remaining in Amsterdam. La scurt timp, Helwys a mai elaborat trei lucrări fundamentale. Prima apăra poziția arminiană, cea de-a doua elaboradiferențele dintre baptiști și menoniți, iar cea de-a treia, poate cea mai semnificativă, A Short Declaration on the Mystery of Iniquity, în care pe lângă o critică exacerbată a papalității, a anglicanismului precum și a puritanismului, a elaborat pentru întâia oară în limba engleză un demers în favoarea libertății religioase depline.
'11

1612

Împreună cu vreo 10-12 credincioși care împărtășeau punctele sale de vedere, Helwys s-a întors în Anglia, stabilindu-se în Spitalfields, la periferia Londrei, unde a înființat prima biserică baptistă stabilă. Fiindcă Helwys i-a solicitat Regelui Jacob I libertate religioasă pentru toți, a fost închis la Newgate Prison de unde nu a mai fost eliberat niciodată. Până în 1626, alte cinci biserici au fost înființate din lucrarea bisericii fondate de el, biserici care au fost fundamentul mișcării baptiste.
'12

1639

Este întemeiată prima biserică baptistă de pe continentul american, la Providence, Rhode Island.
'39

1648

Iese de sub tipar prima ediție a Noului Testament, tradus în limba română, așa numitul NT de la Bălgrad.
'48

1678

John Bunyan a publicat A Pilgrim’s Progress.
'78

1688

Este tipărită Biblia de la București.
'88

1763

Pe 22 iulie este lansat Manifestul Ecaterinei a II-a a Rusiei, prin care erau invitați germanii să vină și să colonizeze zonele recent cucerite de Rusia. Un alt Manifest este reiterat în 1785, pentru colonizarea sudului Rusiei, riveran Mării Negre. Edictul aste amendat pe 7 septembrie 1787 cu prevederi mai clare privind beneficiile și privilegiile acordate coloniștilor.
'63

1789

În Ucraina de azi sosește primul grup de menoniți care se așază în Hortița.
'89

1792

Se înființează Baptist Missionary Society la Kettering, din inițiativa lui William Carey. David George plantează prima biserică baptistă de pe continentul african.
'92

1798

Prima biserică baptistă din Asia ia naștere în India, la Serampore.
'98

1800

S-a născut la Varel, în Germania, Johann Gerhard Oncken, „patriarhul” baptiștilor continentali.
'00

1804

Baptiștii britanici își aduc aportul la înființarea British and Foreign Bible Society (BFBS).
'04

1812

Pe 6 decembrie a fost înființată Societatea Biblică din Sankt-Petersburg, devenită pe 4 septembrie 1814 Societatea Biblică Rusă, filială a BFBS. Basarabia este anexată de Rusia. Țarul Alexandru I lansează un Manifest pentru atragerea de coloniști germani și în această nouă gubernie.
'12

1817

Este tipărit Noul Testament în limba română la Sankt-Petersburg, de Societatea Biblică Rusă. Doi ani mai târziu apare și Biblia. Mii de pietiști și separatiști, în mod special din Württemberg se stabilesc în Basarabia și sudul Rusiei. Exodul lor cunoaște o perioadă de maxim până în 1820.
'17

1821

Alexandru I își dă acordul ca misionari de factură pietistă, instruiți în cadrul unui Institut aparținând Societății Misionare din Basel să intre în Rusia pentru a activa întru evanghelizarea populațiilor necreștine și pentru a oferi asistență spirituală coloniștilor germani. Societatea Misionară din Basel fusese înființată în 1815, cu rădăcini în Deutsche Cristentumsgesellschaft, o grupare formată în 1780.
'21

1822

Apare prima ediție a Noului Testament în limba rusă vernaculară.
'22

1824

Sosește în colonia Rohrbach, în apropiere de Odesa, unul dintre absolvenții Institutului din Basel, Johannes Bonekemper, considerat fondatorul și principalul propagator al stundismului printre coloniștii germani din Rusia.
'24

1834

J. G. Oncken este botezat de Barnas Sears împreună cu un grup de credincioși în apa râului Elba și formează prima biserică baptistă de pe continent, la Hamburg.
'34

1838

Este tipărit Noul Testament de la Smirna, proiect inițiat și coordonat de Benjamin Barker de la BFBS, în colaborare cu domnitorul Țării Românești, Alexandru Dimitrie Ghica și cu Petrache Poenaru, directorul Eforiei Școalelor.
'38

1839

Julius Köbner fondează prima biserică baptistă din Danemarca, la Copenhaga.
'39

1842

Are loc un incendiu devastator care distruge mai bine de un sfert din orașul Hamburg. Acesta creează circumstanțe potrivite pentru ca mișcarea baptistă din oraș să treacă la un alt nivel. Implicarea baptiștilor cu abnegație în asistarea sinistraților a schimbat radical atitudinea autorităților față de ei. Un grup de șase tâmplari germani din Ungaria au venit pentru a lucra la reconstrucția orașului și s-au convertit la baptism.
'42

1845

Liderul pietist german, Eduard Wüst, sosește ca pastor al coloniei din Neuhoffnung, azi în Ucraina. Ia naștere Southern Baptist Convention, prin separarea de Trillenial Convention, în urma dezacordului major privind perpetuarea sclavagismului.
'45

1846

Oncken trimite pe teren șase misionari, incluzând cinci dintre tâmplarii convertiți, care erau originari din Imperiul Habsburgic: doi la Viena, doi la Pesta și doi la Pecs. Planul inițial includea orașul Iași, nu Viena.
'46

1848

Se înființează prima biserică baptistă din Suedia.
'48

1854/55

Are loc o trezire spirituală de factură pietistă în mai multe colonii menonite din Ucraina, printre care și Einlage.
'55

1856

Karl Scharschmidt, împreună cu soția Augusta și copiii lor, pleacă din Pesta la București, datorită condițiilor extreme pentru misiune din Ungaria. Ajuns pe 30 aprilie, își deschide un atelier de tâmplărie și se implică în evanghelizare și în distribuirea de tractate, organizând în timp o mică congregație.
'56

1858

Gottfried Alf înființează prima biserică baptistă din Polonia. Țăranul ucrainean F. Onișcenco aderă la mișcarea stundistă. Doi ani mai târziu același lucru îl va face și Mihail Ratușnîi.
'58

1859

La sugestia lui Simon Mayers, BFBS tipărește primul NT în grafie latină, la București. Tot în acest an, la Constantinopol moare Benjamin Barker, omul care a adus pentru întâia oară NT în casele și școlile românilor.
'59

1860

Își începe lucrarea la Tulcea misionarul metodist F. W. Flocken, susținut de MEC din SUA. Va rămâne aici până în 1870, făcând misiune în rândul molocanilor, germanilor și lipovenilor din zonă, înființând o școală cu predare în limbile rusă și germană și plantând prima biserică metodistă rusă din lume, care avea membri aproape exclusiv din rândul lipovenilor. Prezența lui Flocken a fost providențială pentru primii baptiști refugiați din Rusia. Mai târziu, el a colaborat cu August Liebig și l-a primit în casa lui pe J. G. Oncken, în 1869. Are loc primul botez prin imersie totală efectuat în rândul separatiștilor menoniți din sudul Rusiei, oficiat de către Wilhelm Bartel și Jacob Bekker.
'60

1860/61

Apar primele comunități stundiste ucrainene la Osnova și Karlovka.
'61

1861

A fost abolită iobăgia în Rusia.
'61

1862

Este botezat Abraham Unger, lider al Fraților Menoniți, colaborator apropiat al baptiștilor.
'62

1863

Oncken îl trimite ca misionar la București pe tânărul August Liebig, pentru a îngriji micul grup de credincioși evanghelizați de Scharschmidt. Are loc primul botez public efectuat în Dâmbovița. Martin Kalweit pune bazele primei biserici baptiste din sudul Rusiei, la Tiflis.
'63

1864

Au loc primele botezuri în sudul Rusiei, în mai multe localități. Un grup de cinci luterani care se botezaseră la Neu-Danzig sunt expulzați în Imperiul Otoman, refugiindu-se în colonia germană de la Cataloi, lângă Tulcea.
'64

1865

Michael Kowalski, un credincios baptist dintr-o colonie suedeză vecină cu Neu-Danzig, expulzat și el din Rusia în 1864, vine în primăvară în Dobrogea, după ce fusese la Ierusalim cu scopul de a-i evangheliza pe pelerinii ruși. Plin de râvnă, evanghelizează și botează patru germani la Ciucurova și alți 4-5 germani bucovineni, între care se număra Ferdinand Massier. Aceștia erau parte a unui grup care încerca să fondeze o colonie în sudul Basarabiei, aflat atunci în posesia Moldovei. Ciucurova devine a treia localitate după București și Cataloi, având o prezență baptistă. Atmagea s-a alăturat acestui grup în următorul an. Întrucât cei cinci exilați din Rusia au produs o mare trezire spirituală la Cataloi, Oncken îl trimite pe Liebig să ofere instruire, asistență spirituală și să boteze noii convertiți. Acesta oficiază două botezuri, totalizând 22 de persoane, punând bazele primei biserici baptiste din Imperiul Otoman. Baptiștii germani din București primesc de la autorități dreptul de a-și ține propriile registre de stare civilă.
'65

1866

Johann Rottmayer renunță la a mai face misiune la Budapesta, fiind recrutat de Edward Millard, directorul agenției vieneze a BFBS, pentru a deschide un depozit de Biblii la Cluj. Astfel acesta devine primul baptist transilvănean, rămânând aici pentru tot restul vieții sale. În același an, Karl Scharschmidt se mută de la București la Iași, unde va coordona vreme de trei decenii depozitul BFBS, deschis odată cu mutarea lui.
'66

1867

Este construită prima casă de rugăciune baptistă de pe teritoriul actual al României, la Cataloi, lângă Tulcea. Clădirea, generoasă ca mărime, însă realizată din materiale modeste, a fost demolată de regimul comunist aproape un secol mai târziu. Are loc la Tiflis botezul molocanului Nikita Voronin, considerat primul baptist de etnie rusă.
'67

1868/69

Jacob Klundt și Josef Edinger din Cataloi încep a face misiune printre rușii din orașul Tulcea.
'69

1869

Venind de la Odesa, la apogeul lucrării sale, Oncken vizitează lucrarea din Dobrogea, fiind primit de Liebig și Flocken. Organizează biserica din Cataloi, inaugurează clădirea bisericii din Atmagea apoi pleacă la București, unde instruiește tinerii și lucrătorii. În drumul de întoarcere spre Hamburg a oprit la Cluj, vizitându-l pe Rottmayer. La sfârșitul acestui an, biserica din Cataloi figurează în statisticile de la Hamburg cu nu mai puțin de șase filiale, cu siguranță una dintre acestea fiind la Tulcea. Tot în acest an, numele lui Josef Edinger apare pentru întâia dată între colportorii de Biblii aflați sub comanda lui Alexander Thomson, agentul BFBS pentru Balcani. Abraham Unger l-a botezat pe Efim Țimbal. Ulterior, Țimbal l-a botezat pe liderul stundist ucrainean Ivan Riaboșapka iar acesta din urmă l-a botezat pe Mihail Ratușnîi. Cu alăturarea acestora mișcării baptiste, baptismul se va propaga în masă în rândul rușilor și ucrainenilor.
'69

1870

Misionarul metodist F. W. Flocken se mută de la Tulcea la Rușciuc.
'70

1871

Se înregistrează primele ecouri ale activității lui Antal Novak la Salonta.
'71

1872

Își începe la Uscup, actualul Skopje, activitatea de colportor al BFBS, Jacob Klundt, unul dintre liderii din Cataloi, co-fondator al bisericii din Tulcea, alături de Josef Edinger. Între 3-7 mai, la inițiativa lui August Liebig a avut loc la Alt-Danzig Congresul de constituire a Asociației Bisericilor Baptiste din Rusia și Turcia cu biserica din Cataloi printre membrii fondatori. În 1878, ca urmare a trecerii Dobrogei la România, numele organizației s-a schimbat în Asociația Baptistă Ruso-Română.
'72

1873

Ferdinand Massier se mută cu familia înapoi în Bucovina, la Frătăuții Vechi, unde fondează o mică biserică baptistă, formată mai mult din rude și prieteni. După doi ani, numele său apare în lista colportorilor BFBS, asociați depozitului de la Lemberg. BFBS tipărește la Budapesta prima Biblie în grafie latină. Aceasta va apare la Iași, un an mai târziu, tipărită cu referințe. Rămasă în mentalul colectiv drept Biblia de la Iași, aceasta va fi Biblia utilizată intens de primii baptiști români, la care au renunțat cu greu, după apariția traducerii Cornilescu.
'73

1874

Heinrich Meyer, colportor al BFBS din Ungaria, botează un prim grup de credincioși, formând prima biserică baptistă din Ungaria. Printre membrii fondatori, la pozițiile 8-11 din registrul de membri, se aflau familiile a doi colportori baptiști, frații Conrad și Philipp Spiess, care fuseseră botezați la Cataloi. Dimitri Petroff, pastorul micii biserici metodiste ruse înființată de Flocken la Tulcea se botează la baptiști. Mulți dintre ceilalți metodiști îi urmează exemplul.
'74

1875

Heinrich Meyer botează pe 26 august la Giula primul grup de credincioși maghiari din Salonta, printre ei fiind Mihaly Kornya, alias Mihai Cornea. Cu acest botez a luat practic naștere biserica din Salonta. Dimitri Petroff înființează prima biserică rusă din Basarabia, în satul Cișmele, convertind un grup de molocani.
'75

1877

Heinrich Meyer și Fritz Oncken i-au ordinat pe Mihai Cornea și pe Mihaly Töth în calitate de diaconi ai bisericii din Salonta. Este botezat în sudul Basarabiei, de către Dimitri Petroff, Sezon Vasilenco, fondatorul familiei Sezonov.
'77

1879

Sunt semnalate primele convertiri disparate ale unor etnici români din Crișana.
'79

1880

S-a deschis Seminarul Teologic Baptist din Hamburg. Anterior, pe perioada a treizeci de ani, Oncken a instruit aproximativ o sută de pastori și misionari în cadrul unei școli biblice. Sezon Vasilenco se mută cu familia la Tulcea.
'80

1881

Mihai Cornea și Mihaly Tóth sunt ordinați ca prezbiteri. Din acest moment Cornea îl va suplini pe Meyer la botezarea credincioșilor de origine maghiară și română.
'81

1882

Biserica din București a devenit autonomă, avându-l ca pastor pe Johann Kargel, care locuia la Rușciuk și ca predicator local pe Daniel Schwegler.
'82

1884

A fost fondată biserica germană din Timișoara. Au murit la scurt timp unul după celălalt Johann Gerhard Oncken (n.1800) și Julius Wilhelm Köbner (n.1806). Din motive administrative, Asociația Baptistă Ruso-Română s-a divizat, bisericile germane din Vechiul Regat rămânând membre ale Asociației Baptiste din Sudul Rusiei și România.
'84

1885

A fost fondată prima biserică baptistă română la Cheșa. Pe 3 octombrie a fost fondată la Budapesta Uniunea Baptistă din Austro-Ungaria, printre fondatori fiind Heinrich Meyer și Ferdinand Massier, iar Edward Millard a fost ales ca președinte.
'85

1888

Pe 9 octombrie a fost inaugurată clădirea bisericii din Tulcea, construită de Johann Wieler. Aceasta a fost prima casă de rugăciune baptistă dintr-un oraș românesc și a slujit biserica pentru mai bine de un secol. A doua zi a fost înființată Uniunea Baptistă Româno-Bulgară, ca parte a Uniunii Baptiste din Germania, întrucât cu un an înainte bisericile germane din Rusia au fost obligate să-și formeze propria lor organizație.
'88

1889

Pe 11 iunie a murit într-un spital din București pastorul Johann Wieler (n.1839).
'89

1890

Mihai Cornea l-a botezat la Oradea pe Mihai Brumar, primul lucrător baptist român cu multiple vocații, un adevărat deschizător de drumuri.
'90

1890/91

Au fost puse bazele bisericii din Curtici, una dintre bisericile fanion ale baptiștilor români până după 1944.
'91

1891

Pe 10 aprilie, s-a născut în comuna Slașoma, județul Mehedinți, Dumitru Cornilescu.
'91

1893

Conferința națională a baptiștilor maghiari a decis împărțirea câmpului de misiune în trei zone, alocate lui Heinrich Meyer, Mihai Cornea și Mihaly Tóth. Biserica germană din Timișoara a devenit autonomă, căpătând primul pastor cu studii teologice, proaspăt absolvent al Seminarului din Hamburg, Max Kuss.
'93

1894

A fost înființată Uniunea [Asociația] Baptistă Maghiară formată din bisericile care au ieșit de sub autoritatea lui Meyer la îndemnul pastorilor Lajos Balogh și András Udvarnoki.
'94

1895/97

Au fost puse bazele bisericii din Buteni, una dintre bisericile fanion ale baptiștilor români până după 1944.
'97

1897

BFBS publică NT în traducerea Nițulescu.
'97

1899

Francis Berney și Charles Aubert, doi misionari elvețieni, mobilizați de apelul evanghelistului britanic Edmund H. Broadbent, s-au mutat la București, punând bazele Adunărilor Frățești ale creștinilor după Evanghelie.
'99

1900

Sosește la București, ca reprezentant al LSPCJ, Rev. J. H. Adeney.
'00

1901

Moare la Cluj Johann Rottmayer.
'01

1902

S-a convertit și a fost botezat la București Constantin Adorian.
'02

1905

A fost înființată la Londra Alianța Mondială Baptistă [BWA]. A fost publicat de VKM decretul 77092 privind libertatea religioasă în Ungaria. O parte dintre bisericile românești din județul Arad au fost cucerite de ideea recunoașterii legale, fondând pe 23-24 mai Comunitatea de Curtici.
'05

1908

Pe 15 iulie a fost înființată Comunitatea Baptistă Română Liberă din Ungaria. Biserica germană din Brașov a devenit autonomă Are loc la Berlin, între 29 august - 3 septembrie, Primul Congres European Baptist, România fiind reprezentată de Constantin Adorian și de Otto Hehn.
'08

1909/12

Trimis de biserica germană din București, Adorian urmează cursurile Seminarului Teologic Baptist din Hamburg.
'12

1910

Benjamin Schlipf s-a mutat din SUA la București pentru a deveni pastorul bisericii germane, fiind primul pastor cu pregătire teologică al acesteia. La sfatul lui Schlipf, lucrarea germană din Dobrogea este reorganizată în trei cercuri pastorale: Cataloi, Cogealac și Mangalia.
'10

1911

A avut loc la Philadelphia, între 18-25 iunie, Al II-lea Congres al BWA, România fiind reprezentată de Benjamin Schlipf, pastorul bisericii germane din București.
'11

1912

Pe 5 aprilie a fost înființată Comunitatea [Maghiară] Liberă Bihor-Sălaj, supranumită Uniunea lui Cornea. Biserica din Sibiu a devenit a treia biserică germană autonomă din Transilvania. Revenit de la studiile făcute la Seminarul Teologic din Hamburg, Constantin Adorian ia inițiativa fondării primei biserici baptiste române din București, cu primul serviciu religios pe 25 decembrie, într-o casă de pe strada Apele Minerale nr. 14-16. S-au pus bazele bisericii române din Oradea, actuala biserică „Emanuel”.
'12

1913

Statistica baptiștilor din Ungaria înregistra 19,671 membri, dintre care 9,466 maghiari, 8,449 români, 938 slovaci și 828 germani.
'13

1916

Absolvind Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Dumitru Cornilescu intră în monahism în cadrul Eparhiei Hușilor, al cărei episcop era Nicodim Munteanu, viitor Patriarh al României. În același an, prințesa Ralu Callimachi îl aduce pe Cornilescu la conacul familiei din Stăncești, județul Botoșani, pentru a se dedica traducerii Bibliei în limbaj vernacular. A murit pe front Mihai Brumar.
'16

1917

Pe 3 ianuarie a murit Mihai Cornea. A luat ființă Comunitatea Baptistă Maghiară Recunoscută din Transilvania.
'17

1917-1918

În procesul traducerii, Cornilescu trece printr-o profundă experiență a convertirii, de tip evanghelic.
'18

1919

La o întrunire convocată la inițiativa lui Adorian, desfășurată la Șiria între 4-6 iunie, s-a decis formarea Uniunii Comunităților Creștine Baptiste Române. În decembrie a apărut primul număr al revistei Farul Mântuirii. Au murit Heinrich Meyer și Lajos Balogh.
'19

1920

A avut loc la Buteni Primul Congres al UCCBR, unde a fost adoptat Statutul de organizare și funcționare. Adorian a fost reconfirmat ca președinte. Apar la București, sub egida Societății Evanghelice Române, atât Noul Testament cât și Psaltirea Împăratului David, în traducerea lui Cornilescu. În urma Tratatului de la Trianon, dintre cei 24,486 de baptiști din Ungaria Mare, doar 7,000 rămân în Ungaria, 16,000 sunt în România, 1,000 în Cehoslovacia și 400 în Iugoslavia.
'20

1921

Statisticile date publicității de Uniunea Baptistă arătau că în România erau 21,195 de baptiști, dintre care 14,000 de români, 6,223 de maghiari, 670 de germani și 300 de ruși. Sub egida Societății Evanghelice Române a fost publicată traducerea Bibliei realizată de Dumitru Cornilescu.
'21

1927

Conform statisticilor BWA, în Europa, fără URSS, erau 637,805 de baptiști, dintre care 416,665 în Marea Britanie, 61,149 în Suedia, 60,044 în Germania, 32,423 în România, 11,331 în Ungaria și 11,240 în Polonia.
'27

1940

Sub egida Heim in Reich! coloniștii germani din Dobrogea, Basarabia și Bucovina au fost mutați în Germania, în urma unei clauze secrete din Pactul Molotov-Ribbentrop. Odată cu aceasta s-au desființat bisericile din Cataloi, Cogealac, Mangalia, Tarutino, Chișinău și zecile lor de filiale existente.
'40
Baptiștii din România: Pionierii